ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดชุมพร ครั้งที่2/2564 เพื่อเสนอสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทย และของจังหวัดชุมพร รวมทั้งพิจารณาแนวทางการรายงานผลการดำเนินงาน ด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ของจังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยนายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัด ชุมพร เป็นประธาน


Share: