ประชุมคณะอนุกรรมการสหวิชาชีพจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะอนุกรรมการสหวิชาชีพจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เพื่อพิจารณาการจัดทำกระบวนการคุ้มครองเด็ก ตามกระบวนการสหวิชาชีพจังหวัดชุมพร โดยนางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: