ประชุมคณะอนุกรรมการ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดชุมพร ครั้งที่1/2564

วันที่ 1 มีนาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดชุมพร ครั้งที่1/2564 เพื่อพิจารณาเห็นชอบการ จัดทำรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์และการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยนายสมฤทธิ์ กองเงิน    รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: