ประชุมคณะ กรรมการอำนวยการ คณะอนุกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 10 /2563 และประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 10 /2563

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมการประชุมคณะ กรรมการอำนวยการ คณะอนุกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 10 /2563 และประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 10 /2563 ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร


Share: