ประชุมคณะ อนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะ อนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณา การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย ปี 2564 และมอบสื่อพัฒนาการเด็ก จำนวน 6 แห่ง ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 3 โดยมี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: