ประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2564 เพื่อชี้แจงแนวทางในการสำรวจ และบันทึกข้อมูลสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 25 แห่ง ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีนางสาว    วัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: