ประชุมติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีเงินอุดหนุนสงเคราะห์

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมการประชุมติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีเงินอุดหนุนสงเคราะห์ ผ่านระบบ zoom meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยมีนายสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน


Share: