ประชุมติดตามการดำเนินงานการช่วยเหลือเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางฯ

วันที่ 17 กันยายน 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ชุมพร เข้าร่วมรับฟังการประชุม เรื่อง ติดตามการจ่ายเงิน เยียวยากลุ่มเปาะบาง (ผู้สูงอายุ) ผ่านระบบ web conference ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยนาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ เลขาฯ รมว.พม. เป็นประธาน


Share: