ประชุมติดตามความคืบหน้า การสร้างโรงพยาบาลสนามของจังหวัดชุมพร

วันที่ 28 เมษายน 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการ สร้างโรงพยาบาลสนามของจังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: