ประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ คณะอนุกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชพ. ประจำเดือน กันยายน 2564

วันที่ 23 กันยายน 2564 นางสาววัลภา เเก้วสวี พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมการประชุมที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ คณะอนุกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชพ. ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรเเกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยนายพิทักษ์ พิศสิริวัฒนสุทธิ์ ปลัดจังหวัดชุมพร ณ ห้องเกาะมัตตรา ศาลากลางจังหวัดชุมพร


Share: