ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ 57/2563

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ชุมพร เข้าร่วมรับฟังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ 57/2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร โดยนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน


Share: