ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.)

วันที่ 20 มกราคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ชุมพร เข้าร่วมรับฟังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โปรแกรม zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดชุมพร โดยนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน


Share: