ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (ศปก.พม.)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ชุมพร เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (ศปก.พม.) ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน


Share: