ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชุมพร (ศปก.จ.ชุมพร)

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชุมพร (ศปก.จ.ชุมพร) ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ศาลากลางจังหวัดชุมพ โดยนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการ จังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: