ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ 52/2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ชุมพร เข้าร่วมรับฟังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ 52/63 ผ่านระบบ web conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัด ชุมพร โดยนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน


Share: