ประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพม. จังหวัดชุมพร (One Home)

วันที่ 12 มกราคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ประชุมหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงพม. จังหวัดชุมพร (One Home) เพื่อพิจารณาการบูรณาการแผน ปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 การบูรณาการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง และ แผนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยนางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: