ประชุมหน่วยงาน ทีม One Home จังหวัดชุมพร

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ประชุมหน่วยงาน ทีม One Home เพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วน 5 วาระ และการตรวจสอบข้อมูล และทำแผนการฟื้นฟูและพัฒนาผู้ประสบอุทกภัย และปรึกษาหารือเพื่อเสนอแนะ ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2564 มอบให้แก่กลุ่มเป้าหมายของพม. ณ ห้องประชุม สนง. พัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร


Share: