ประชุมหารือการบูณาการข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพัฒนาระบบ บริหารจัดการข้อมูลการพฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยทีม One Home จังหวัดชุมพร เข้าร่วมการประชุมหารือการบูณาการข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพัฒนาระบบ บริหารจัดการข้อมูลการพฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Web Conference ผ่านโปรแกรม zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดชุมพร


Share: