ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วน
ผ่านระบบ Zoom Meetings

          วันที่ 16 ตุลาคม 2566 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมข้าราชการ เข้าร่วมประชุมหารือ แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วน ผ่านระบบ Zoom Meetings โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร


Share: