ประชุมเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชุมพร

          วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชุมพร เพื่อประเมินจังหวัดบูรณาการและชี้แจงรายละเอียดโครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


Share: