ประชุมเครือข่ายและรับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคในโครงการ พม.Mobile “ปันสุขสู่ชุมชน” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเราจะตามไปเยี่ยมคุณ

วันที่ 27 มกราคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมปรึกษาหารือถึงแนวทางการ ปฏิบัติงานของ เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร (อพม.) พร้อมด้วยรับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อร่วมโครงการ พม.Mobile “ปันสุขสู่ชุมชน” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเราจะตามไปเยี่ยมคุณ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร


Share: