ประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สนง.พมจ.ชุมพร เข้าร่วมการประชุม เรื่อง ประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2563 ผ่านระบบ web conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร


Share: