ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประกวด Miss Chumphon 2020

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมประชุมเพื่อเตรียม ความพร้อมในการจัดการประกวด Miss Chumphon 2020 ในงานเทิดพระเกียรติฯ และงานกาชาดจังหวัดชุมพรประจำปี 2563 ณ ห้องเกาะลังกาจิวชั้น 2 ศาลากลาง จังหวัดชุมพร เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ของจังหวัดชุมพร โดยนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็น ประธาน


Share: