ประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จ.ชุมพร ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธาน
การประชุม ข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน เเละกำหนดเเผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565


Share: