ประชุม คณะทำงาน ศปก.จ.ชุมพร

วันที่ 3 มกราคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมการประชุม คณะทำงาน ศปก.จ.ชุมพร เพื่อหารือแนวทางในการจัดตั้ง Local Quarantine จ.ชุมพร ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุม


Share: