ประชุม คณะอนุกรรมการสามัญประจำจังหวัดชุมพร (อ.ก.พ.จังหวัดชุมพร)

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการสามัญประจำจังหวัดชุมพร (อ.ก.พ.จังหวัดชุมพร) ณ ห้องประชุม เกาะลังกาจิว ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการ จังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: