ประชุม ชี้แจงลูกหนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้โครงการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริการของกองทุนจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุม ชี้แจงลูกหนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้โครงการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริการของกองทุนจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกหนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการจังหวัดชุมพร รวมทั้งสิ้น 80​ คน ณ ห้อง ประชุมไข่มุก โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยนางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: