ประชุม ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 11 จังหวัด 2 สสว.

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมรับฟังการประชุม ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 11 จังหวัด 2 สสว. ผ่านระบบประชุมทางไกล โปรแกรม zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ชุมพร โดยนางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน


Share: