ผวจ.ชพ พร้อมด้วยส่วนราชการ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง อำเภอท่าแซะ

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมลงพื้นที่รับฟัง ปัญหาความต้องการและมอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จำนวน 3 ราย โดย สนง.พมจ.ชุมพร พิจารณาให้ความช่วยเหลือ เพิ่มเติมเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว รายละ 2,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนในเบื้องต้นอีกด้วย โดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร


Share: