ผวจ.ชพ หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมรับฟังนโยบาย และ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอสวี จำนวน 4 ราย ในพื้นที่ หมู่ 10 ต.ด่านสวี, หมู่ 3 ต.นาโพธิ์, หมู่ 2 ต.ครน และหมู่ 1 ต.ครน พร้อมพูดคุย ให้กำลังใจแก่ทุกครอบครัวที่ได้ไปตรวจเยี่ยม สนง.พมจ.ชุมพร พิจารณาให้ความช่วยเหลือ เป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว รายละ 2,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมเสนออาชีพเสริมให้ ทั้งการเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา และปลูกผักสวนครัว โดยสนับสนุนจาก พัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร  ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ประมงจังหวัดชุมพร เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างต้นทุน ในการดำเนินชีวิต ให้สามารถยืนด้วยตนเองได้ นำโดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 


Share: