ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เข้าพบ ผวจ.ชุมพรเพื่อหารือข้อราชการ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายชูรินทร์ ขวัญทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. พร้อมนางอุบล ทองสลับล้วน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10เเละหัวหน้าหน่วยงาน พม.ชุมพร เข้าพบ นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเพื่อหารือข้อราชการ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ประจำปีงบประมาณ 2565 (การตรวจราชการ รอบที่ 2)


Share: