ฝึกศูนย์บัญชาการณ์จังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีอุทกภัย จังหวัดชุมพร

วันที่ 7 กันยายน 2564 นางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฝึกศูนย์บัญชาการณ์จังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีอุทกภัย จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดย นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องเกาะทองหลาง ศาลากลางจังหวัดชุมพร


Share: