พมจ.ชุมพร จัดประชุม คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดชุมพร ครั้งที่1/2563

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุม คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดชุมพร ครั้งที่1/2563 ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: