พมจ.ชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายกิติศักดิ์ ชูกลาง จนท.ศปก.ความรุนแรงในครอบครัว ร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่ อบต. เขาค่าย และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลเขาค่าย อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร เพื่อร่วมติดตามและลงบันทึกประจำจากกรณีความรุนแรงในครอบครัว (ภรรยาถูกสามีทำร้ายร่างกาย และขอเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567)
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567


Share: