พม.- กาชาด – CSR ชุมพร ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวเปราะบาง

         เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมฯ จ.ชุมพร ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร CSR ชุมพร นำโดย ดร.สุรินทร์ เหล่าพัทรเกษม ประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดชุมพร หอการค้าจังหวัดชุมพร ชมรมไอยรา บ้านพักเด็กฯจ.ชุมพร กองกำลังเทพสตรีที่ 401 ตำรวจทางหลวงชุมพร ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และจิตอาสา อส.วังไผ่ ร่วมลงพื้นที่ ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว และ ต.สองพี่ น้อง อ.ท่าแซะ เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวยากจน และมีที่อยู่อาศัยทรุดโทรมไม่มั่นคงแข็งแรง จำนวน 2 ครอบครัว ดังนี้
         1) นางสาวปิยพร ศิลป์เศวตร์ อยู่บ้านเลขที่ 81/3 ม.4 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว อาศัยอยู่กับสามีและบุตร รวม 5 คน โดยบุตรพิการทางสติปัญญา 1 คน และอยู่ในวัยเรียน 2 คน นางสาวปิยพร ไม่ได้ประกอบอาชีพ เนื่องจากเป็นโรคเบาหวานและเป็นต้อกระจก ทำให้ตามองเห็นเลือนลาง สามีอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้ เดือนละ ประมาณ 9,000 บาท ที่อยู่อาศัยมีสภาพทรุดโทรมและผุพัง
         การให้ความช่วยเหลือ
         – กาชาดจังหวัดชุมพร มอบเงินสด จำนวน 3,000 บาท และเงินสมทบจากสมาชิกฯ อีก จำนวน 1,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ และสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
         – CSR ชุมพร โดย ดร.สุรินทร์ฯ มอบเงินสด จำนวน 2,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค และสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
         – สนง.พัฒนาสังคมฯสนับสนุนเงินซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 40,000 บาท และเงินสงเเคราะห์ฯคนพิการ จำนวน 3,000 บาท
         2) นางสาวจรีรัตน์ ทองล่องอยู่บ้านเลขที่ 439 หมู่ที่ 2 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ อาศัยอยู่กับบุตรสาวและหลานสาว ที่มีพัฒนาการช้า อายุ 6 ปี โดยนางจรีรัตน์ ป่วยขาอ่อนแรงไม่สามารถทำงานได้ บุตรสาวทำงานเพียงคนเดียว โดยมีอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน และที่อยู่อาศัยมีสภาพ ทรุดโทรม
         การให้ความช่วยเหลือ
         – กาชาดจังหวัดชุมพร มอบเงินสด จำนวน 3,000 บาท และเงินสมทบจากสมาชิกฯ อีก จำนวน 1,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ
         – CSR ชุมพร โดย ดร.สุรินทร์ฯ มอบเงินสด จำนวน 1,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค และสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
         – สนง.พัฒนาสังคมฯ ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยฯ จำนวน 3,000 บาท
         – บ้านพักเด็กและครอบครัว ช่วยเหลือเป็นเงินครอบครัวอุปถัมภ์เดือนละ 2,000 บาท
         – อบต.สองพี่น้อง ตั้งงบประมาณในการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัย จำนวน 30,000 บาท
         – เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองกำลังเทพสตรีที่ 401 สนับสนุนกำลังพล ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
         -ตำรวจทางหลวงชุมพร มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมอาหารสด


Share: