พม. จัดการประชุมเเกนนำ อพม. เพื่อขับเคลื่อนงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมเเกนนำอาสาสมัครพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อขับเคลื่อนงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ เเละพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่น ประจำปี 2565

Share: