พม. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2565

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2565 โดยที่ประชุมได้อนุมัติเงินสงเคราะห์ฯ เพื่นช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 572 ราย


Share: