พม. จัดประชุมหารือแนวทางการสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2565

 วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในการจัดประชุมหารือแนวทางการสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 25 พื้นที่เข้าร่วมประชุม


Share: