พม.ชุมพรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือเเนวทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ตามแผนปฏิบัติการกลไกการส่งต่อระดับชาติฯ (NRM)

          วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา14.00น. นางสาววัชรี ศรีเสือ พมจ.ชุมพร นายวิชาญ ม่วงใหม่ แรงงานจังหวัดชุมพร พ.ต.อ.ธงชัย นุ้ยเจริญ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร พ.ต.อ.สายันต์ จันทมาศ ผู้กำกับการ(สอบสวน) ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร นายสุชิน จันทร์ปาน ป้องกันจังหวัดชุมพร ร่วมกันหารือแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้เเรงงานหรือบริการ (NRM) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัดชุมพรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

        ซึ่งผลจากการหารือ เห็นว่าควรจัดประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติฯ (NRM) แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร


Share: