พม.ชุมพรลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ

                นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้

นางสาวดาวนภา สุพมิตร นักพัฒนาสังคม และนายอภิรักษ์ เชิดชู พนักงานพิมพ์ระดับ 4 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ

ที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ประเภทรายบุคคล จากกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อสอบข้อเท็จจริงประกอบ

การพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินฯ ในพื้นที่อำเภอปะทิว อำเภอท่าแซะ และอำเภอเมืองชุมพร จำนวน 6 ราย


วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567


Share: