พม.ชุมพรลงพื้นเยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

      นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร

เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านทับใหม่ เจ้าหน้าที่รพ.สต.ทุ่งหลวงและผู้นำท้องที่ท้องถิ่น

เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพื้นที่ตำบลทุ่งคาวัดและตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำนวน 3 ราย


วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567


Share: