พม.ชุมพรเข้าร่วมพิธีเจริญ พระพุทธมนต์เฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

        วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 น.นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดชุมพรรังสรรค์ พระอารามหลวง ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร โดยมี นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธี


Share: