พม.ชุมพรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21

     นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมโครงการ

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมมหัศจรรย์วันปิดเทอมให้ทุกวัน

เป็นวันของเด็กและโครงการเปิดเทอมใหม่ใจฟูส่งน้องไปโรงเรียน ณ ห้องทับทิม โรงแรมชุมพรการ์เดนส์

อำเภอเมืองชุมพร โดยมีนายวรัตม์ มาประณีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567


Share: