พม. ชุมพร จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565

      วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 ณ โรงแรมชุมพรการ์เด้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรคนพิการ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมทั้งสิ้น จำนวน 600 คน
​      กิจกรรม ประกอบด้วย การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้คนพิการต้นแบบ คนพิการดีเด่นจังหวัดชุมพร สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจ้างงานคนพิการ ได้ถูกต้องตามกฏหมาย การมอบรถเข็นให้แก่คนพิการ การแสดงของคนพิการ การแสดงนิทรรศการของส่วนราชการ และองค์กรคนพิการ การจับฉลากมอบของรางวัลให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เป็นต้น


Share: