พม. ชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัคร

      เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุม สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

เพื่อให้คณะกรรมการได้ทราบคำสั่งตามระเบียบกระทรวง พม.ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแนวทางการขับเคลื่อนงาน อพม.ประจำปี ๒๕๖๖ งวดที่ ๑ พร้อมทั้งพิจารณาคัดเลือก อพม.ดีเด่นและดีเด่นพิเศษประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม


Share: