พม.ชุมพร จัดประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือเด็กชายและหญิง ชาวโรฮิงญา

          เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. สนง.พัฒนาสังคมฯ จ.ชุมพร จัดประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือเด็กชายและหญิง ชาวโรฮิงญา จำนวน 5 คน ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (SOP) ภายใต้บันทึกความเข้าใจการกำหนดมาตรการและแนวทางการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ หน่วยงานที่เข้าประชุม ประกอบด้วย ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชุมพร โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ชุมพร โดยมี นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สนง.พัฒนาสังคมฯ จ.ชุมพร ชั้น 1 ศาลากลาง จังหวัดชุมพร


Share: