พม.ชุมพร จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2567 ประจำเดือนเมษายน 2567

และจัดกิจกรรมอวยพรวันเกิดสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกิดในเดือนเมษายน พ.ศ.2567

       สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2567

ประจำเดือนเมษายน 2567 และจัดกิจกรรมอวยพรวันเกิดสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกิดในเดือนเมษายน

พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

โดยมี นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม


วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567


Share: