พม.ชุมพร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 2/2566

        สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 2/2566 ณ โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภาคีเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 80 คน


Share: