พม.ชุมพร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรแบบบูรณาการที่ยั่งยืนขององค์กรคนหูหนวกระดับจังหวัดประจำปี 2566

         วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดย นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรแบบบูรณาการที่ยั่งยืนขององค์กรคนหูหนวกระดับจังหวัดประจำปี 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จำนวน 20 คน เข้าร่วมประชุม


Share: