พม.ชุมพร จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพเสริมพลังเครือข่าย อพม.” ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพเสริมพลังเครือข่าย อพม.

” ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๗o คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทบทวนบทบาทภารกิจ

ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ สร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฏหมายนโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุมโรงแรมมรกตทวิน ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

โดยมี นายวรัตม์ มาประณีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการฯ


Share: